Privacyverklaring

Deze verklaring omschrijft de manier waarop je persoonsgegevens ingezameld en verwerkt worden op deze website in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (inwerkingtreding op 25/05/2018)

LiLBHair – Concept Store, gevestigd te Kouterstraat 34 – 9240 Zele is een handeslsnaam van de Besloten Vennootschap AnnaBiz, met maatschappelijke zetel te Grote Leiestraat 79 – 8570 Anzegem, bij de Kruispuntbank der Ondernemingen gekend onder het ondernemingsnummer BE1007.522.964 en vertegenwoordigd door Ann Van Gent. 
Hierna kortweg ‘LiLBHair’ genoemd.

Je kan ons steeds bereiken op het mailadres info@lilbhair.be, het telefoonnummer +32 470 79 63 65 of via de gegevens op onze contactpagina.

 • Gebruiker: de klant / prospect / lead
 • Verantwoordelijke verwerker: LiLBHair
 • Verwerker = alle bedrijven waarop LiLBHair beroep doet en die met de persoonsgegevens van de klanten/prospects/leads in contact kunnen komen

Wij verwerken de gegevens die wij via de website verzamelen.
Het gaat dan om

 • Naam
 • Telefoon
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens-
 • IP-adres

Je geeft een uitdrukkelijke toestemming door het voorziene vakje aan te vinken onderaan het contactformulier. Indien je ons mailt, geef je ons ook de toestemming om je gegevens te verwerken.

We verwerken de gegevens waarvoor je je toestemming hebt gegeven om:

 • Bestellingen en facturatie te versturen en op te volgen
 • Promotionele informatie met betrekking tot de producten en diensten door de verantwoordelijke verwerker te (laten) versturen
 • Eventueel gratis demo’s, stalen of aanbiedingen voor diensten aan gunstigere voorwaarden te versturen
 • Vragen van gebruikers te beantwoorden
 • Statistieken op te stellen (met behulp van geanonimiseerde gegevens).
 • De kwaliteit van de website en de producten en/of diensten door de verantwoordelijke verwerker te (laten) verbeteren
 • Informatie met betrekking tot nieuwe producten en/of diensten door de verantwoordelijke verwerker te (laten) doorsturen
 • Aan direct marketing te kunnen doen
 • De interesses van de gebruiker beter te identificeren

Je persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan verwerkers met het oog om de doeleinden zoals opgesomd in punt 4 uit te voeren. Je gegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden omwille van commerciële doeleinden.

LiLBHair hecht het grootste belang aan je persoonsgegevens en de bescherming ervan. Indien zij een beroep doet op verwerkers die eveneens in aanraking zouden komen met je persoonsgegevens zal zij er op toezien dat de verwerkers de persoonsgegevens niet aanwenden voor doeleinden anders dan degene opgesomd onder punt 4. Indien je wil geïnformeerd worden over de verwerkers kan je ons hiertoe een e-mail zenden aan info@lilbhair.be of ons contacteren via ons contactformulier.

We bewaren je gegevens enkel voor een periode die redelijkerwijze noodzakelijk is om de vooropgestelde doelen te verwezenlijken en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

LiLBHair garandeert een passend beschermingsniveau op organisatorisch en technisch vlak. Wij doen dit door je gegevens passend te beveiligen en dit beveiligingsniveau ook te eisen van onze verwerkers.

Deze privacy policy heeft tot doel de gebruiker op een adequate wijze te informeren over zijn/haar rechten.

De gebruiker kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van zijn/haar gegevens. Wil je je persoonsgegevens inzien, verbeteren, overdragen of de verwerking ervan inperken, dan kan dat natuurlijk ook. Onder bepaalde voorwaarden kunnen je gegevens gewist worden. Je vraag hiertoe kan je heel eenvoudig stellen via een mailtje naar info@lilbhair.be of via ons contactformulier.

Om jouw surfervaring te verbeteren, maakt deze website gebruik van cookies.

Klik hier voor meer info in verband met ons cookiebeleid.

De gebruiker kan een klacht indienen bij ons, in dat geval als verwerkingsverantwoordelijke, op het e-mailadres info@lilbhair.be of via het contactformulier op deze website.

Daarnaast heeft de gebruiker eveneens het recht om klacht bij de bevoegde autoriteit van de bescherming op de persoonsgegevens in te dienen.

Ingrid toont je met plezier hoe je je haartopper in enkele clicks op en af kan zetten